Distinguished Representatives of the Australian Government and the Polish Government, Distinguished Guests, Everybody
It is a pleasure that on behalf of the Polish Community Council of Australia I am once again taking part in such important event for the Polish Community of Sydney. This Festival reminds us that Christmas is a joyful period deeply ingrained in the culture of our nation, bearing fruit of artistic invention and a festive spirit. In a country far from Poland, in which people speak many languages, we have an innate desire and need to share our talents, traditions and customs.
The Polish Community Council of Australia supports initiatives that serving to elevate the profile of the Polish community in the eyes of other ethnic groups and people born in Australia. On behalf of the Council I thank the Organising Committee with Ms Boguslawa Mokrzycka at the helm. I also thank the many organisations and individuals who support this festival, and particularly the Polish Foundation of New South Wales, which is a member of the Council.
To all, I wish you a wonderful time here today and a host of unforgettable memories.

Szanowni Przedstawiciele Rządu Australijskiego i Polskiego, Szanowni Goście
Cieszę się, że w imieniu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej kolejny raz biorę udział w tym wspaniałym Festiwalu polskości w Sydney. Imprezie, która z jednej strony podkreśla nasze przywiązanie do wiary w Boga, a z drugiej przypomina, że okres Bożego Narodzenia jest zawsze czasem szczególnym, radosnym, głęboko osadzonym w kulturze naszego narodu, owocującym inwencją artystyczną i zabawą. W kraju dalekim od Polski, w którym mówi się wieloma językami, ujawnia się naturalna potrzeba zaprezentowania naszych talentów, tradycji i zwyczajów.
Rada Naczelna Polonii Australijskiej popiera inicjatywy służące podnoszeniu profilu Polonii w oczach innych grup etnicznych i rodzimych Australijczyków. W imieniu Rady dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu, z Bogusławą Mokrzycką na czele. Wielkie słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy przyczyniają się do sukcesu tego Festiwalu, a więc i do Państwa tu obecnych, uczestników Polskiego Bożego Narodzenia na Darling Harbour. Szczególnie dziękuję Fundacji Polskiej w Nowej Południowej Walii, organizacji członkowskiej Rady Naczelnej, która każdego roku wspiera ten festiwal. Wierzę, że w następnym roku takich organizacji będzie jeszcze więcej.
Wszystkim Państwu życzę miłej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Autorem poniższych zdjęć jest Pani Bogumiła Filip