POLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918 *

 

W roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP) zainicjowały organizację w dniu 11 listopada 2018 r. na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości.

Szczególna rocznica stała się okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączy Polonię i Polaków w świecie. Jest to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.

Uczestnicy V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się we wrześniu br, w Warszawie podjęli tȩ inicjatywę i w wielu krajach ten Bieg jest organizowany.

Inicjatorzy Biegu przygotowują mapę z zaznaczeniem miejsc na świecie gdzie będą przeprowadzane Polonijne Biegi Niepodległości 1918.

 

BIEG 1918 ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO

 

I. MIEJSCE I TERMIN BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1918 W SYDNEY

 1. Polonijny Bieg Niepodległości  1918 w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 11 listopada 2018 roku o godz. 13:00 na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton.
 2. Organizatorami Biegu są: Rada Naczelna Polonii Australijskiej oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton.
 3. Bieg odbȩdzie sie na dystansie 1918 metrów.
 4. Pierwszych 100 zawodników otrzyma pamiątkowy medal Polonijnego Biegu Niepodległosci w Sydney.
 5. Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia:
  • Godz. 12:00 - rejestracja do Biegu.
  • Godz. 12:40 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości 1918.
  • Godz. 12:50 - wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
  • Godz. 13:00 - start Biegu Niepodległości.
 6. Biuro Zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, przy 23 Bungalow Street.

 

II. CEL BIEGU

Polonijny Bieg Niepodległości  jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formȩ aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

 

III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

 1. Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 musi się zarejestrować (telefonicznie lub przed Biegiem w Klubie), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie „Polonia” przed Biegiem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożenia podpisu pod oświadczeniem o znajomości Regulaminu.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, adresem internetowym i numerem telefonu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed Biegiem.
 5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości że zdjęciem.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
 7. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
 8. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.
 9. Na trasie Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników. Organizatorzy przygotują punkty z wodą do picia.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.
 11. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), że zwierzętami, kijkami typu nordic walking.
 12. W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.
 13. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.
 15. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.

 

IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Małgorzata Kwiatkowska (RNPA) , tel: 0411 282 110

Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” Plumpton), tel: 0403 185 745

 

W niedzielę 11 listopada br. Restauracja Klubowa i bar będą czynne już od godz. 11:00.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy Polonijnego Biegu Niepodległości w Sydney

 

* Materiał opracowany na podstawie informacji o Polonijnym Biegu Niepodległości 1918 umieszczonej na portalu Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” oraz informacji przygotowanych przez Organizatorów Biegu w Sydney (Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz Klubu Sportowego „Polonia w Plumpton).

 

Plakat Biegu Niepodległości (kliknij tutaj ...)