V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, Warszawa, 20-23 września 2018 roku

 

Przedstawiciele Polonii australijskiej uczestniczący w V Zjeździe:

Forum Nauki poza Granicami Kraju - Marian Radny (Rada Naczelna Polonii Australijskiej);

Forum Kultury Polonijnej - Joanna Borkowska-Surucic (Teatr Dramatyczny „Fantazja”), Anna Maciejewska (Polska Fundacja Artystyczna, VIC), Grzegorz Machnacki (Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii), Maria Koter-Rosiak (Towarzystwo Polskiej Kultury w NPW);

Forum Duszpasterstwa Polonijnego - ks. Wiesław Slowik, SJ OAM (Wiktoria), Sr. Lucyna Fraczek (Przełożona Prowincjalna Sióstr Nazaretanek w Australii)

Forum Organizacji Polonijnych - Marian Pawlik (Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii), Barbara Pawlik (Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne), Adam Gajkowski (Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu RP), Anna Doloto (Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton);

Forum Sportu i Turystyki - Małgorzata Kwiatkowska (Rada Polonii Świata), Adam Biziuk (Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton), Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton);

Forum Oświaty Polonijnej - Halina Puszkar (Szkoła Polska w Essendon)

Forum Mediów Polonijnych - Bogumila Filip (Puls Polonii), Krzysztof Bajkowski (Bumerang Polski), Ania Zamecznik (Radio 3ZZZ).

 

Podsumowanie obrad Światowych Forów Polonijnych w Sejmie w dniu 22 września 2018 roku

 Relacje z V Zjazdu

 Galeria Zdjęć

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31