Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Prezes: Henryk Kurylewski

Komórka: +61 402 210 712

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HENRYK KURYLEWSKI: BIOGRAM

Urodziłem się w Brisbane w 1957 roku, w rodzinie polskich emigrantów po II wojnie światowej. Studiowałem na wydziale pedagogicznym specjalizując się w nauczaniu w szkołach średnich oraz kierowaniem szkolnej administracji. Studia podyplomowe rozszerzyły moje doświadczenie w dziedzinach dramatu i sztuk pięknych. Jako nauczyciel szkoły średniej byłem reżyserem oraz choreografem licznych spektakli studenckich. Nauka baletu klasycznego pozwoliła mi wystąpić w wielu rolach głównych w Ballet Theatre of Queensland.

Praca z zespołami folklorystycznymi jest moją pasją. W 1982 roku założyłem Zespół Pieśni i Tańca „Obertas” w Brisbane i nadal jestem jego dyrektorem artystycznym i choreografem. Byłem dyrektorem artystycznym pięciu festiwali PolArt w Australii (a było ich 15 do tej pory). Kocham Polskę i jestem dumny z mojego polskiego pochodzenia i dziedzictwa, dlatego poświęciłem swoje dorosłe życie na promowanie bogactwa kultury kraju mojego pochodzenia.

Od 1975 roku działam aktywnie w strukturach polonijnych, między innymi w Queensland, gdzie aktywnie angażuję się w zarządzie Stowarzyszenia Polaków w Queensland i gdzie założyłem nową Federację oraz na forum krajowym, gdzie zainicjowałem PolArt Inc. i gdzie od siedmiu lat udzielam się w prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Pracowałem również jako choreograf i nauczyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” oraz doradca i nauczyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Polonus” w Nowej Zelandii.

Moje osobiste zainteresowania leżą w sferze kultury polskiej, muzyki, sztuki, edukacji oraz projektów i inicjatyw rozszerzających udział młodych ludzi w działalności Rady Naczelnej.

Jako Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej zamierzam:

 • wnosić wiedzę, doświadczenie i wkład w moich obszarach specjalizacji najlepiej jak potrafię;
 • pracować w sposób konsultacyjny, rzetelnie i lojalnie wspierać kolegów i koleżanki w zespole prezydium;
 • dbać o interesy organizacji członkowskich, w sposób obiektywny i konstruktywny służyć radą, informacją i pomocą;
 • godnie reprezentować Radę Naczelną i organizacje w niej zrzeszone.

Moim priorytetem będzie honorowanie misji, celów i zadań określonych w statucie, co będzie oznaczało:

 • wspieranie działań statutowych organizacji członkowskich, a szczególnie edukacji i działalności polskich szkół, harcerstwa i zespołów folklorystycznych;
 • szeroką promocję osiągnięć i bogactwa historyczno-kulturowego Polonii i Polski w najlepszym interesie Polonii australijskiej, oraz
 • działania zmierzające do zachowania materiałów historyczno-archiwalnych i majątku polonijnego w Australii.

 Wspólnie – w prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej będziemy:

 • bezstronnie i rzetelnie reprezentować wszystkie organizacje członkowskie Rady, oraz
 • przygotowywać młodych liderów do objęcia ról przywódczych Rady w przyszłych latach.

Praca następnego prezydium będzie koncentrować się na obszarach takich jak:

 • dalsza modernizacja sekretariatu, wykorzystanie obecnych technologii komunikacyjnych;
 • aktualizacja statutu Rady Naczelnej, aby stał się nowoczesną wskazówką dla dalszych pokoleń działaczy bez potrzeby częstych poprawek;
 • zasoby i środki, baza danych programów rządu i organizacji pozarządowych w Australii i w Polsce, które mogą być źródłem środków potrzebnych dla wsparcia działalności organizacji członkowskich a także szeroka promocja funduszu Wieczystego i innych funduszu polonijnych, aby budować ich masę kapitałową, i upowszechnianie tej informacji;
 • wspieranie edukacji młodzieży, poszukiwanie programów ją wspierających, np. za granicą oraz wspieranie wniosków o fundusze;
 • budowanie wizerunku Polonii i Polski – na żywo uczestnicząc w wydarzeniach, wirtualnie, oraz w publikacjach wykorzystując uroczystości organizowane przez organizacje członkowskie Rady;
 • dokumentacja specjalnych wydarzeń i okazji takich jak np. Rok Strzeleckiego ogłoszony przez rząd Polski, wystawa w Południowej Australii a następnie rozpowszechnianie informacji i publikacja na witrynie Rady;
 • kontynuacja tworzenia zapisu historii Rady Naczelnej do publikacji;
 • zabezpieczenie materiałów archiwalnych znajdujących się w Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i poza nim; poszukiwanie środków do kontynuacji prac nad cyfryzacją dla szerokiej dostępności i promocji, np. dla indywidualnych osób i ośrodków naukowych podejmujących prace badawcze i historyczne o Polonii w Australii;
 • współpraca z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, jego placówkami w Australii, uczestnictwo w uroczystościach w Polsce, współpraca z organizacjami członkowskimi w zakresie reprezentacji Rady;
 • współpraca z organizacjami polonijnymi na świecie; oraz wszelkimi szczeblami rządowymi w Australii.

WYKSZTAŁCENIE:

Diploma of Teaching (Kelvin Grove CAE)

Graduate Diploma in Religious Education (ACU)

Bachelor of Education (Brisbane CAE)

Master of Educational Leadership (ACU)

 

 


Wiceprezes: Małgorzata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

Komórka: +61 411 282 110

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Małgorzata Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), kierunku ekonometria. Od zakończenia studiów do wyjazdu do Australii pracowała na UŁ w Instytucie Ekonometrii i Statystyki. Była wielokrotną mistrzynią Polski (ŁKS Łódź) i blisko 100 razy reprezentowała Polskę w koszykówce kobiet.

Od 1983 roku mieszka w Sydney, gdzie od ponad 35 lat udziela się na wielu płaszczyznach pełniąc w nich kluczowe role. Współorganizuje polonijne projekty i wydarzenia w różnych dziedzinach (kultura i promocja Polski, oświata, sport, działalność organizacyjna, itd.); m.in. była jednym z założycieli Olimpolu, organizacji pomagającej polskim sportowcom przed i w czasie IO Sydney 2000 oraz prezesem Klubu Polskiego w Ashfield (Sydney) w latach 2002-2003.

Od 2013 roku jest członkiem prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA). Trzykrotnie była  wybierana prezesem Rady (2017 – 2023), a od 2023 roku  pełni funkcję wiceprezesa.

Od maja 2017 r. zasiada w prezydium Rady Polonii Świata, reprezentując zorganizowaną australijską Polonię. Zawodowo pracuje w instytucjach finansowych, odpowiadając za projekty o milionowych budżetach.

Rodzina: mąż (śp. Bolesław, absolwent AWF Warszawa, olimpijczyk z Meksyku 1968), dwie córki (Basia i Marysia) oraz dwoje wnucząt (Frania i Arlo).

 


 Sekretarz: Małgorzata Wray (WA)

Komórka: +61 466 210 740
Poczta internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Skarbnik:  Dr Robert Czernkowski 

 

Komórka: +61 412 641 013
Poczta internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urodziłem się w Hobart na Tasmanii. Jestem absolwentem Uniwersytetu Tasmańskiego (licencjat) oraz UNSW (doktorat). Obecnie jestem starszym wykładowcą księgowości na UTS w Sydney. W zakresie działalności polonijnej w Hobarcie, byłem członkiem zarządu Związku Polaków w Hobart (skarbnikiem, członkiem zespołu audycji polskiej, trzecim wice-prezesem, członkiem zespołu redakcyjnego Komunikatu Informacyjnego), dyrektorem (czyli członkiem zarządu) Polskiej Kasy Kredytowej w Hobart, członkiem zarządu Młodej Polonii w Hobart, oraz kierownikiem 60go Kręgu Starszo-harcerskiego.

Po przybyciu do Sydney, kontynuowałem działalność harcerską na stanowiskach: referent administracyjny Hufca Harcerzy „Polesie”; przewodniczący komisji rewizyjnej Okręgu ZHP Australia; sekretarz Komendy Chorągwi Harcerzy (Australia); hufcowy Hufca Harcerzy „Polesie”. Także pełniłem lub pełnię role: skarbnika Polskiego Związku Kulturalnego; członka zarządu Fundacji Studiów Polskich na Uniwersytecie Macquarie; skarbnika Kresy-Syberia (Australia) oraz Fundacji Kresy-Syberia; członka, skarbnika oraz sekretarza Fundacji Polskiej w NPW; członka oraz skarbnika rady Administratorów Funduszu Wieczystego im. gen. J. Kleeberga; członka komisji statutowej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej; członka zarządu („dyrektor”) Klubu Polskiego w Ashfield; oraz koordynatora sydnejskiego Australijskiego Instytutu Spraw Polskich.

Podchodzę do spraw polonijnych na zasadzie, że – choć nas wiele dzieli – należy jednak budować więzi z ludźmi w sprawach, które nas łączą. Drogą kompromisu jesteśmy w stanie osiągnąć wiele więcej, niż drogą konfliktu. Jednakkolwiek, urodziwszy się w Australii, czuję ogromny sentyment do organizacji polonijnych. Polonia dla nas urodzonych tutaj jest naszą małą ojczyzną, i należy ją bronić przed tymi, którzy w niej widzą tylko sposób na samowzbogacanie.

Żonaty od 2019 roku. Rozrywkowo zaangażowany jestem w fotografii, informatyce (po amatorsku), weksylologii, heraldyce oraz historii rodzinnej i historii polonii australijskiej.

 

 


 Członek: Edward Dudziński

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komórka: +61 401 411 754

Born in Adelaide 1951, a child of Displaced Polish People of the Second World War who emigrated to South Australia from Germany in 1950.

As a youth, took part in the building of a Polish Community in Enfield, South Australia including teaching Polish Dance to the youngest in the Community.

Working from 1970 in the Australian Army followed by period in the Government of South Australia. Cartography, Financial Management Systems, Document and Electronic Information Systems.

During this time, I became a foundation member in the establishment of the Polish Community Credit Union in Adelaide.

Retired from employment in 2009 and became involved in:
• Administration of Radio Polonia PBA (Public Broadcasting Association) two hours per week.
• Member of Polish Hill River Church Museum Committee (Now Curator and Annual presenter of Polish history in SA each May at the Dom Polski Centre)
• Joined the Federation of Polish Organisations in SA Inc in 2011 as volunteer, transporting meals and clients.
• Joined the \"Dożynki, Polish Harvest Festival Committee\" currently Treasurer.
• Elected onto the Committee FoPOSA in November 2015 as President.
As President currently working on the provision of Aged Care Services for the Polish Community.

 


Członek: Adam Grabek

 

Komórka: +61 428 305 176
Poczta internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Born in Hobart 1962. Son of Stan, an ex-servicemen of the Polish first armoured division under General Maczek, who arrived in Tasmania in 1948 on the Strathnaver.

Both parents were active in the Polish Community of Hobart. In my youth, I attended Polish School, Oberek Dance Ensemble and Polish Scouts. I have been involved in the Committee of Management of the Polish Association in Hobart Inc, the Internal Audit Committee, the Polish Club since 1980, with the occasional break.

As my father before me, I worked for the Hydro Electric Commission for 40 years. I am been the Secretary / Public Officer of the Polish Association in Hobart Inc since 2012.

Urodzony w Hobart w 1962 roku. Syn Stanisława, byłego żołnierza Pierwszej Dywizji Pancernej Generala Maczka, który przybył na Tasmanię w 1948 roku.

Rodzice byli oddanymi działaczami w Polonii w Hobart. Wychował się w gronie polonijnym, uczęszczał do polskiej szkoły, tańczył w zespole folklorystycznym „Oberek” i aktywnie działał w harcerstwie.

Od 1980 roku, z niewielkimi przerwami, był członkiem komitetu Związku Polaków w Hobart, w tym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Klubu Polskiego w Hobart.

Tak jak ojciec, pracował w firmie energetycznej w Tasmanii przez 40 lat. Obecnie, od 2012 roku pełni funkcję sekretarza / rzecznika społecznego Związku Polaków w Hobart.

 


 

Członek: Grzegorz Machnacki

 

Komórka: 0487 284 051

Poczta internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warszawianin. Z zawodu fortepian mistrz, z zamiłowania animator i popularyzator kultury, w szczególności polskiej literatury muzycznej.

Mistrz cechu katowickiego i łódzkiego, starszy cechu Izby Rzemieślniczej w Warszawie, członek Stowarzyszenia Techników w Australii (APTTA) i Izby Rzemieślniczej w Wiktorii (PTTGV), wcześniej również stowarzyszenia techników europejskich. Specjalizacja: rekonstrukcje instrumentów historycznych, głównie z epoki chopinowskiej. W latach 2004-2010 rzeczoznawca/ekspert przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Kultury. Publikacje w prasie branżowej. Dostawca usług i instrumentów dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w tym cenionego, w pełni odrestaurowanego fortepianu Erard nr ser.30315 z 1855r, obecnie w zbiorach Muzeum F. Chopina w Warszawie jako w pełni funkcjonalny instrument koncertowy.

Wykształcenie muzyczne: I st. w klasie akordeonu, II.st. PSM w klasie fagotu równolegle z klasą fortepianu w Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu.

Wieloletni pracownik Akademii Muzycznej w Warszawie, w tym również jako wykładowca z zakresu budowy i historii fortepianu. Ponadto w tym samym okresie, pełniący obowiązki głównego technika Towarzystwa Muzycznego im. F. Chopina, najstarszej tego rodzaju organizacji w Polsce.(m.in. opieka instrumentarium w ośrodkach muzycznych - Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki oraz obsługa Krajowych i Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Warszawie).

Współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych w Polsce, m.in: festiwal jazzowy „Jazz Jamboree”, festiwal muzyki współczesnej „Warszawska Jesień”. Założyciel warszawskiego salonu muzycznego „Bednarska 19/19a” – wystawy i koncerty muzyki klasycznej. Uczestnik programu edukacyjnego realizowanego przez TVP o unikalnych zawodach. Współpraca z wytwórniami filmowymi, fonograficznymi, studiami nagrań (Polskie Radio) i wieloma indywidualnymi Artystami, scen zarówno rozrywkowych, jak i klasycznych.

Od 2010 roku mieszka na stałe w Melbourne, zachęcony przez O. Wiesława Słowika SJ realizuje jako wolontariusz swoje pasje poprzez polonijne organizacje:
- od 2014, Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii
- 2014-2015, PolArt2015 Melbourne – sekcja muzyczna festiwalu
- od 2015, Komitet Organizacyjny Polish Festival @ Federation Square
- 2016- 2018, zarząd Domu Polskiego „Syrena” w Rowville
- od 2017, SPK Koło nr3 w Melbourne
- 2017 - 2019, nieformalny Komitet na rzecz odzyskania Domu Polskiego „Millennium” w Footscray
- od 2019, podkomitet projektu PolMusicA – Konkurs im.Ewy Malewicz
- od 2020, Związek Polaków w Melbourne – „Polana”
- od 2020, Klub Polski w Albion – Komisja Rewizyjna
- od 2020, Federacja Organizacji Polonijnych w Wiktorii – członek Prezydium
- od 2020, Rada Naczelna Polonii w Australii

Prywatnie, ojciec dwojga dzieci, Staś (21l.) i Gabrysia (17l.). Posiadacz kota „Nutki”. W dalszym ciągu kontynuuje swoje sportowe zainteresowania z czasów szkoły średniej kiedy trenował kolarstwo torowe (KKS „Calisia”), również wtedy utworzył przy szkole młodzieżowe koło o naturze religijno-filozoficznej. Z pewnością wielki miłośnik literatury stąd też autorska adaptacja powieści „Mały Książe” dla teatru kukiełkowego czy też wciąż w procesie realizacji tomik poezji. Ulubieni pisarze: Tadeusz Boy-Żeleński i Jan Parandowski – erudyci 

 


Członek: Ania Niedźwiadek

 

Poczta internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Born in Sydney, from an early age, I was activley involved in many Polish organisations in Perth (Western Australia). From the age of 15, I’ve been a member of the Polish Youth Theatre Group Scena 98. Initially starting as an actor, I moved on to run the group administration and also direct various productions. From 2000-2006 I volunteered for the Polish community radio “Głos Polonii” running youth radio programs in Polish, which included preparing and conducting interviews on various topics. I was one of the main organisers of the first PolArt Festival to be held in Western Australia, and selected to be Vice President of the Organising Committee, “PolArt 2012 Perth”.

Often I host various community events as Master of Ceremonies, such as Polish national days, cultural events, and celebrations hosted by the Honorary Polish Consulate in Western Australia.

In 2013, I was awarded a Badge of Honour from the Polish Government for Contribution to the Arts and Culture.

From 2018, I was selected for the role of President of the newly-formed Federation of Polish Organisations in Western Australia, Polonia WA Inc.

I live in Perth with my husband and daughter. Professionally I work as a Consultant Technical Writer, preparing user guides, instructional content, and training materials across a range of disciplines (environmental management, academic, professional development, online and e-learning and emerging technologies).

 


Członek: Ita Szymańska

Komȯrka: +61 417 260 177

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urodziła się w Gdyni, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, językoznawca, nauczycielka i tłumacz języka angielskiego. Aktywna uczestniczka strajku okupacyjnego na Uniwersytecie w 1981 roku.  Do Australii przyjechała w roku 1985. Zajmowała się nauczaniem emigrantów, polityką wielokulturową, językową, rządowymi programami dotacji na cele wielokulturowe i kontraktami z organizacjami pozarządowymi. Aktywna w Australijskim Związku Tłumaczy; prowadziła specjalistyczne szkolenia dla tłumaczy i służb cywilnych, w tym specjalnych oddziałów szybkiego reagowanie policji stanowej, w zakresie korzystania z tłumacza ustnego podczas obsługi klientów. Wizytujący wykładowca na Uniwersytecie stanu Queensland. Za wkład we wdrażanie polityki językowej w Australii i standardów akredytacyjnych tłumaczy otrzymała jubileuszową nagrodę Narodowego Instytutu Akredytacyjnego Tłumaczy Australijskich (NAATI) w 2007 roku. Współtworzyła stanowy program obsługi tłumaczy dla Służby Zdrowia stanu Queensland, za który otrzymała prestiżową nagrodę Australijskiego Związku Tłumaczy w 2009 roku oraz nagrodę Premiera stanu Queensland w 2010 roku.

Od 2001 roku pracuje w prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, kolejno jako sekretarz, wiceprezes i rzecznik. Podczas międzynarodowych kongresów Polonii i Polaków Mieszkających za Granicą organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Radę Polonii Świata w Polsce w latach 2007 i 2012 prowadziła zajęcia i warsztaty, które zaowocowały przyjęciem zjazdowych wniosków na rzecz promocji i ochrony polonijnego dziedzictwa kulturowego na obczyźnie oraz spraw młodego pokolenia Polonii i Polaków żyjących za granicą. Mieszka w Brisbane.

 


 Członek: Anna Waldon-Rodzoś (ACT)

Komȯrka: +61 401 350 547

Poczta Internetowa: aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urodziłam się w Kielcach, Polska, i przybyłam do Australii po ukończeniu studiów w 2002 roku. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zdobywając tytuł magistra z zarządzania i marketingu oraz tytuł licencjata z ekonomii.

Od wielu lat jestem aktywnym członkiem Rady Organizacji Polonijnych w ACT, gdzie wnoszę swoją pasję i zaangażowanie w cele społeczne. Moja praca w tej roli jest dowodem na moje oddanie sprawom społeczności polskiej w Australii.

Ponadto, pełnię funkcję Prezesa grupy dziecięcej "Bursztynki" od 2018 roku, gdzie przyczyniam się do edukacji i integrowania młodego pokolenia Polonii australijskiej.

Obecnie, w trakcie obecnej kadencji, jestem Vice Prezesem Rady Organizacji Polonijnych w ACT, kontynuując moje zaangażowanie w rozwijanie i wspieranie społeczności polskiej w tej części świata.

Moja dedykacja, wiedza i zaangażowanie są inspiracją dla innych i dowodem na to, że jednostka może wpływać na pozytywne zmiany w społeczności.

 


Członek: Jerzy Wojtkowski (VIC)

Jurek Wojtkowski

Komȯrka: +61 412 169 587

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urodziłem się w Gdyni, Do Australii przyjechałem w 1964r. Od samego początku zaangażowałem się w życie polonijne, pracując na koloniach letnich na Polanie. Krótko potem wstąpiłem do harcerstwa Podhale. Skończyłem studia na inżyniera budownictwa (Civil Engineer). Praktykę odbyłem na King Island. Przez kilka lat pracowałem w dużej firmie pracując nad różnymi projekami. Gdy firma się zamknęła otworzyłem własną, Condes Engineers z biurem w Melbourne a później i w Sydney. Praca zawodowa nie przeszkadzała w życiu polonijnym, przez wiele lat byłem skarbnikiem Domu Polskiego Syrena w Rowville, udzielałem się w KPH (Koło  Przyjaciół Harcerstwa), członkiem Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Orzekającej oraz skarbnikiem  w Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. Obecnie na emeryturze od 9 lat. Należę do Sassafras Ferny Creek Fire Brigade, oraz jestem wolontariuszem w Parks Victoria. Jestem żonaty od 43 lat i mam dwóch dorosłych synów.

 


Administrator witryny internetowej, doradca od spraw technicznych: Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski

Komȯrka: +61 411 441 804

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Urodziłem się we Wrocławiu. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w specjalności Budownictwo Wodne oraz 3 letniej służbie w Marynarce Wojennej na ORP Warszawa rozpocząłem studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1978 poślubiłem moją obecną żonę Gizelę. Mamy troje dzieci, Izabelę (obecnie mieszka I pracuje w Canberra), Michała (Melbourne) oraz Anię w Brisbane.

Sytuacja polityczna na początku lat 80-tych skłoniła mnie do wyjechania z Polski. Na 9 dni przed ogłoszeniem stanu wojennego wyjechałem do Austrii gdzie poprosiłem o azyl polityczny. Pozwolenie na osiedlenie się w Australii dostałem w 1985 roku. W międzyczasie przebywałem w USA oraz Austrii. Po osiedleniu się w Brisbane rozpocząłem studia komputerowe na QUT, które ukończyłem w 1990 roku.

Od ponad 24 lat pracuję dla lokalnego Council Moreton Bay Regional Council (przed amalgamacją Pine Rivers)


Fotograf RNPA: Bogumiła Filip

 Komórka: +61 432 242 783

Bogumiła Filip przyjechała do Australii w 1994 roku. Po przyjeździe ukończyła studia z zakresu medycyny naturalnej oraz kurs komputerowy w TAFE z praktyką na Uniwersytecie Sydnejskim. Studiowa też „voice” w Konserwatorium Muzycznym w Sydney.
Od pierwszych chwil działała społecznie w Polonii, organizowała koncerty na terenie całej Australii, pisała artykuły do polonijnych mediów oraz fotografowała, co było jej pasją.

W 2003 roku założyła Teatr Muzyczny im. Jana Pawla II (wcześniejsza nazwa Zespół Muzyczny im. Jana Pawła II), w którym pełni funkcjȩ dyrektora artystycznego i reżysera, pisze scenariusze do koncertów i sztuk teatralnych wystawianych w różnych stanach Australii. W ciągu 15-letniej działalności Teatr brał udział w PolArt oraz różnych polonijnych festiwalach jak festiwale Kościuszkowskie w Jindabyne w latach 2008—2013 oraz 2017 roku, festiwale Muzyki Sakralnej w Canberze, polskie festiwale na Darling Harbour oraz w Klubie Polskim w Plumpton w Sydney. W 2007 roku założyła Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Fryderyka Chopina. Jest również autorem okładki książki pt. „Mt. Kościuszko Centenary Mass 2013”.

Jako fotograf uczestniczy w wiȩkszości wydarzeń polonijnych w Sydney. Współpracuje z organizacjami polonijnymi, Konsulatem Generalnym RP w Sydney i polskim duszpasterstwem. Jej zdjȩcia są publikowane na stronie internetowej Towarzystwa Chrystusowego w Australii, Pulsie Polonii, witrynie Konsulatu RP, Tygodniku Polskim, Expressie Australijskim, Bumerangu Polskim, witrynie teatru „Fantazja”, a także w książkach różnych autorów, miȩedzy innymi w książce Magdaleny Wołłejko pt. „Sztuki Wesołe czyli Hipochondrycy i Porzucone”.

W 2014 roku otrzymała Krzyż Opalowy za szczególne zaangażowanie i wspieranie działalności duszpasterstwa polskiego w Australii, a rok później odznaczenie państwowe „Złoty Krzyż Zasługi” za zasługi w rozwijaniu polsko-australijskiej współpracy kulturalnej i za osiągniȩecia artystyczne.

Jest oddaną działaczką społeczną, zawsze chȩtną do współpracy.

 


 Koordynator Polskiego Duszpasterstwa w Australii i Nowej Zelandii: Ksiądz Tadeusz Przybylak 

Komȯrka: +61 422 985 530

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Tadeusz Przybylak SChr, urodzony 11.04.1955 r. w Hrubieszowie, woj. lubelskie. W 1974 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Horodle i wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego, obronił pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 26 maja  1981 r. w katedrze poznańskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk arb. Jerzego Stroby. Dwa lata po święceniach pracował jako wikariusz w Dobrzanach na Pomorzu Zachodnim.

W 1983 r. przełożeni zakonni skierowali go do pracy polonijnej w Australii. Duszpasterstwo rozpoczął od Sydney, (Bankstown) gdzie pracował dwa lata. W 1986 r. został przeniesiony do stolicy Australii, Canberry, gdzie pracował jako duszpasterz przez osiem lat. W tym czasie kierował pracami i budową Ośrodka Duszpasterskiego im. Jana Pawła II oraz Domu Prowincjalnego Księży Chrystusowców. Po zakończeniu budowy w 1994 r. został nominowany proboszczem polsko-australijskiej parafii na Bowen Hills w Queensland. Proboszczem pozostał w tej parafii do 2001 roku. W grudniu 1999 r. został wybrany i nominowany Prowincjałem Prowincji p.w. św. Rodziny w Australii i Nowej Zelandii. Po roku sprawowania podwójnej funkcji: proboszcza i prowincjała przeniósł się do Domu Prowincjalnego w stolicy kraju. W 2005 r. zostaje ponownie wybrany prowincjałem na drugą, sześcioletnią kadencję. Po ukończeniu drugiej kadencji w 2013 r. zostaje duszpasterzem Polaków w Ashfield, NSW i pracuje tam trzy lata. W 2016 r. zaczyna pracę w Cabramatta – Fairfield. W grudniu 2017 r. Zostaje nominowany ponownie na sześcioletnią kadencję prowincjałem prowincji Towarzystwa pw. św. Rodziny. Od 1.01.2018 r. obejmuje urząd prowincjała i przenosi się do Canberry. We wrześniu tego samego roku zostaje nominowany przez Episkopat Polski Koordynatorem Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii.

 


Przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej: Elżbieta Cesarski

 

Komórka: +61 402 387 034

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Honorowy Przewodniczący: Krzysztof Łańcucki

 

Telefon: +61 395604885

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ŻYCIORYS KRZYSZTOFA JÓZEFA ŁAŃCUCKIEGO

Urodziłem się 1-go czerwca 1935 roku w Sanoku, obecnie w województwie podkarpackim. W kwietniu 1940 roku, wraz z matką zostałem wywieziony przez Sowietów z Kamienia Koszyrskiego do północnego Kazachstanu. Ojciec, oficer 50-go pułku piechoty w Kowlu, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną pod Włodzimierzem Wołyńskim, był internowany w obozie jenieckim w Kozielsku a następnie zamordowany w Katyniu. Matka i ja opuściliśmy Związek Sowiecki w 1942 roku wraz z ludnością cywilną, znajdującą się pod opieką Armii gen. Władysława Andersa a następnie przez Iran (Pahlewi, Teheran, Ahwaz) i Indie (obecnie Pakistan, Karaczi) udaliśmy się do obozu dla uchodźców Tengeru w Tanganice (obecnie Tanzania), w Afryce Wschodniej. Tam uczęszczałem do polskiej szkoły powszechnej i średniej.

Do Australii przybyliśmy amerykańskim okrętem „General Langfitt” do portu Fremantle w Zachodniej Australii w lutym 1950 roku. Szkołę średnią a następnie studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Zachodniej Australii ukończyłem w Perth uzyskując w 1959 r. stopień naukowy Bachelor of Science. Od 1959 roku prowadziłem prace naukowo-badawcze w Laboratorium Budownictwa CSIRO w Melbourne, uwieńczone publikacją około 40-tu rozpraw w prestiżowych czasopismach naukowych w Australii i za granicą. W 1995 roku przeszedłem na emeryturę.

W życiu prywatnym Krzysztof Łańcucki jest ojcem Moniki (LLB, BEc), Ewy (BSc Hon, Dip Audiology) i Piotra ( BA Hon, Master of Public Administration) oraz szczęśliwym dziadkiem Ksawerego Michała (ur. 2008) i Juliana Józefa (ur. 2019).

Praca społeczna:
Sekretarz i wiceprezes Związku Polaków w Melbourne (1959-62);
Sekretarz i wiceprezes Spółdzielni Domu Polskiego im. T. Kościuszki (1962-65); równocześnie
Członek zespołów tanecznych, teatralnych i rewiowych w Melbourne i i współpracownik „Tygodnika Polskiego”.
Sekretarz (1968) i prezes (1972-76) Koła Techników Polskich w Wiktorii (obecnie Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii);
Członek Komitetu Redakcyjnego „Tygodnika Polskiego” (1975-77);
Członek Polskiego Komitetu Radiowego (1974-80);
Jeden z członków założycieli Polskiej Fundacji Artystycznej w Melbourne;
Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (1975-79), (1998-2002), (2004 -2012);
Przewodniczący Planning Committee radiostacji 3ZZ (1976-77).

Z nominacji władz australijskich:
Członek State Ethnic Broadcasting Advisory Committee of Victoria (1977-81)
Członek Institute of Multicultural Affairs (1981-84)
Prezes Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii (1979-97)
Delegat na Zjazd Jedności z Walczącym Krajem (Londyn 1979)
Inicjator Apelu „Help Poland Live” (1981) – za zebrane fundusze zakupiliśmy i wysłaliśmy na ręce Komisji Episkopatu Polskiego pomoc materialną (żywność, odzież i lekarstwa) o wartości ponad 2 200 000 dolarów. W tym 1 000 000 dolarów przekazał nam Rząd Federalny Australii.
Wiceprzewodniczący Australian National Committee for Relief to Poland (1981-83)
Chief Liaison Officer „Australian Solidarity with Poland Committee (lata 80-te)
Członek Prezydium Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata (1984-93)
Delegat i uczestnik zebrań i zjazdów zwoływanych przez Radę Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata:
Londyn(1979), Rzym(1981), Toronto(1983), Londyn(1984), Waszyngton(1986),
Paryż(1987), Rising Sun – USA(1988), Londyn(1989), Toronto(1990), Rzym(1990).
Przewodniczący III-go Światowego Zjazdu Wolnych Polaków (Londyn 1989)
Delegat na Spotkanie Konsultacyjne Kraj – Emigracja (Rzym 1990)
Delegat na Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (Kraków 1992)
Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (1998-2002)
Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (2004 -2012)
Delegat FPOwW do steering committee parasolowej organizacji
Fair Go for Pensioners Coalition, skupiającej organizacje reprezentujące emerytów różnych grup etnicznych i związków zawodowych (2007-2020)

Odznaczenia Państwowe:
Z nadania Władz Australii:
Member of the Order of Australia (1987)

Z nadania Władz Polskich na Wychodźstwie:
Złoty Krzyż Zasługi (1974)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1985)
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1989)

Z nadania Władz Polskich III R.P.:
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi R.P. (1993)
Krzyż Zesłańców Sybiru (2006)

Z nadania Władz Węgierskich na Wychodźstwie:
Krzyż Rycerski Orderu Szent Laszlo (1979)

Wyróżnienia przyznane przez organizacje społeczne:
Członek Honorowy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wiktorii (1981)
Odznaka Jubileuszowa 75-lecia Związku Harcerstwa Polskiego (1985)
Złota Odznaka Stowarzyszenia Techników i Profesjonalistów Polskich w Wiktorii (1990)
Członek Honorowy Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza(1994)
Dyplom Związku Polaków w Kazachstanie za akcję pomocy Polakom na Wschodzie (1996)
Członek Honorowy Związku Polaków na Północnej Tasmanii (1996)
Honorowy Przewodniczący Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i N.Z, obecnie RNPA (2004)
Henryk Sławik Award for promoting understanding between Jewish and non-Jewish Poles od Australian Society of Polish Jews and Their Descendants (2016)
Członek Honorowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła Nr. 3 w Melbourne (2017).

 


Honorowy Przewodniczący: Dr Janusz Rygielski

Telefon: +61 267376826

Poczta Internetowa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i uzyskał doktorat na tej uczelni, z zakresu kartografii Tatr. Równolegle rozwijał zainteresowania dziennikarskie, specjalizując się w sprawach turystyki i ochrony środowiska. Pierwszy artykuł opublikował w wieku 18 lat. Od pierwszego roku studiów publikował Tygodniku Studenckim Politechnik. W 1968 r. wszedł w skład kolegium redakcyjnego, jako kierownik działu naukowego. W latach 1972-75 był z-cą redaktora naczelnego tego czasopisma. Był również redaktorem naczelnym Przeglądu Geodezyjnego, a także członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika Aura oraz rocznika PTTK Ziemia. W 1972 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracował z głównymi czasopismami polskimi (Polityka, Kultura, Życie Warszawy) , a także z radiem i telewizją. Trzykrotnie otrzymał pierwsze nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za roczny dorobek (dwukrotnie w zakresie ochrony środowiska i raz w zakresie turystyki). Opublikował trzy książki z zakresu turystyki i ochrony środowiska. Pracował jako asystent i starszy asystent w Politechnice Warszawskiej, rzecznik prasowy ministra ochrony środowiska i adiunkt w Instytucie Kształtowania Środowiska w Warszawie. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Otrzymał nagrody za prace naukowe.

Ukończył kurs przewodnictwa tatrzańskiego i posiada uprawnienia do społecznego pełnienia funkcji przewodnika górskiego w Tatrach Polskich i Słowackich, Beskidach Wschodnich i Zachodnich oraz Górach Świętokrzyskich. Od 1975 r. członek Zarządu Głównego PTTK, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody, w latach 1981-82 wiceprezes ZG PTTK odpowiedzialny za program tej organizacji. W latach 1970 – 1982 był członkiem zakładowej organizacji PZPR. W latach 1981-82 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W roku 1975 spotkał się z Alexandrem Dubczekiem w Bratysławie.

W roku 1982 wyjechał do Australii, z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy. W latach 1983 i 1984 otrzymał granty literackie przyznane przez Literary Board of Australia Council. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Wielokulturowych w stanie Queensland i przez krótki okres jego prezes. W Ministerstwie Imigracji pracował od 1984 do 2007 roku. Posiada licencję tłumacza. Najprawdopodobniej jako pierwszy Polak po Strzeleckim wszedł (samotnie) jego trasą na Mt Kościuszko w 1983 r.
W latach 1989 – 1999 działał w Stowarzyszeniu Polaków w Qld (z-ca sekretarza, sekretarz, prezes). W 1997 r. został wybrany wiceprezesem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, a w 1999 r. prezesem tej organizacji, której przewodniczył przez cztery kadencje, do 2007 r. W roku 2011 ponownie, po raz piąty, został wybrany prezesem RNPA. Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu status poszkodowanego oraz wpisał na listę osób inwigilowanych w PRL-u.