Kapituła Medali RNPA

Andrzej Alwast (ACT)

Ryszard Borysiewicz (NSW)

O. Tomasz Bujakowski (WA)

Elżbieta Dziedzic (VIC)

Adam Grabek (TAS)

Elżbieta Krukowska-Alterman (QLD)

Gosia Skalban (SA)