Uchwała Australijskiego Parlamentu Federalnego ws. Roku Tadeusza Kościuszki


W dniu 23 października, z inicjatywy Ambasady RP w Canberze, Izba Reprezentantów Parlamentu Federalnego Australii przyjęła uchwałę upamiętniającą postać Tadeusz Kościuszki w związku z 200. rocznicą Jego śmierci.
Projekt ustawy przedłożył poseł Jason Falinski, Przewodniczący Australijsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. W dyskusji na uchwałą posłowie podkreślali historyczne zasługi Tadeusza Kościuszki. Podkreślano również zaangażowanie Polaków w walkę o niepodległość oraz wkład imigrantów polskiego pochodzenia w rozwój Australii. Niezależnie od uchwały, Minister Spraw Zagranicznych Australii p. Julie Bishop wystosowała list do Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Pełnego tekstu uchwaly przedstawionej przez posła Jasona Falinskiego można wysłuchać na youtube: www.youtube.com/watch?v=53iNGYr8oEw
Teksty wystąpień czterech posłow biorących udział w dyskusji, tj. Mr. M. Kelly, Hon. Craig Kelly, Hon. Nick Champion oraz Hon. Tim Wilson, znajdują siȩ w Pulsie Polonii pod linkiem: http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?dzial=1&sekcja=4&arty_id=17137