Biuletyn numer 2014/02

 

Biuletyn prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej – wrzesień 2014

 

Prezydium kontynuuje miesięczne zebrania w Domu Polskim w Brisbane dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Polaków w Queensland, a członkowie, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście korzystają z opcji połączenia poprzez system Skype.

 

Wizyta przedstawicieli Polonii w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa 10-12 czerwca 2014 r.)

Po zakończeniu obrad 46. zjazdu Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, który odbył się w Canberze w dniach 7 i 8 czerwca 2014 roku (komunikat prezydium opublikowano na witrynie RNPA: http://www.polishcouncil.org.au), na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, prezes Leszek Wikarjusz uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli organizacji polonijnych z całego świata w Warszawie. Spotkanie było okazja do odnowy kontaktów między przedstawicielami największych organizacji polonijnych i podjęcia dyskusji na temat współpracy.

 

Przedstawiciele Polonii w Senacie RP

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

10 czerwca prezes Wikarjusz uczestniczył w posiedzeniu, podczas którego przedstawiono propozycje działaczy polonijnych dotyczące kierunków współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą. Dyskusja obejmowała kierunki polityki RP wobec Polonii i Polaków za granicą oraz bieżące problemy środowisk polonijnych. Przewodniczący komisji, senator Andrzej Person poinformował, że posiedzenie zostało zorganizowane z okazji dwudziestopięciolecia wolnych wyborów do Senatu RP. Senator podziękował przedstawicielom środowisk polonijnych za dotychczasowe zasługi dla Polski i dla Polaków poza granicami kraju.

 

Działacze polonijni zgłosili szereg uwag, w szczególności do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczących aktualnej współpracy z Polonią, m.in. negatywnie ocenili metody projektowania polityki polonijnej bez udziału Polonii. Odniesiono się krytycznie do systemu dofinansowania środowisk polonijnych przez MSZ, w rezultacie czego tzw. starym organizacjom nieustannie brakuje środków na bieżącą działalność, podobnie jak na nauczanie języka polskiego, funkcjonowanie polskich mediów czy na organizację imprez kulturalnych. Z kolei rozproszenie finansowania wpływa na postępującą dezintegrację środowisk polonijnych, podczas gdy właśnie ich integracja jest największym wyzwaniem dla organizacji polonijnych. Działacze polonijni odnieśli się negatywnie do systemu dofinansowania zadań polonijnych przez placówki konsularne oraz do powoływania polonijnych rad konsultacyjnych.

 

Przedstawiciele Polonii i Polaków za granicą apelowali m.in. o bardziej partnerskie podejście do środowisk polonijnych oraz zróżnicowanie i dostosowanie polityki polonijnej do potrzeb konkretnych grup. Wskazali także na pilną potrzebę usprawnienia komunikacji pomiędzy ministerstwem i konsulatami a Polonią.

 

Za najważniejsze zadanie polityki wobec polskiej emigracji i Polaków mieszkających za granicą uznano utrzymanie zainteresowania polskością, przede wszystkim poprzez propagowanie nauki języka polskiego wśród kolejnych pokoleń osób polskiego pochodzenia. W tym celu niezbędne jest zapewnienie odpowiednich podręczników i materiałów dydaktycznych – na ich brak zwracali uwagę prawie wszyscy obecni przedstawiciele Polonii i Polaków za granicą. Prezes Wikarjusz podniósł kwestie obustronnej rzetelnej promocji Polski i jej dorobku kulturalnego wśród Polonii oraz szerzenia wiedzy o osiągnieciach polonijnych w Polsce. Mówił o potrzebie kreowania pozytywnego obrazu Polski za granica, a także o patronacie RP nad szczególnymi miejscami osadnictwa polskiego jak na przykład Polish Hill River w Południowej Australii.

 

Senator Janina Sagatowska podziękowała działaczom polonijnym za trud podtrzymywania polskości i godne reprezentowanie Polski za granicą. Zwróciła uwagę na nieefektywną komunikację pomiędzy MSZ i środowiskami polonijnymi oraz zaapelowała o bardziej życzliwą wzajemną współpracę.

 

Posiedzenie Senatu RP – wystąpienie Radosława Sikorskiego, ministra Spraw Zagranicznych

11 czerwca 2014 r. podczas 56. posiedzenia Senatu senatorowie i zaproszeni goście polonijni wysłuchali informacji ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej, którą przedstawił minister Sikorski. Minister omówił strategiczne cele polskiej polityki wobec Polonii i Polaków mieszkających za granicą, które skupiają się wokół takich obszarów jak wsparcie nauczania języka polskiego; zachęcanie do powrotów i osiedlania się w Polsce; wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych w krajach zamieszkania; wzmacnianie więzi gospodarczych Polonii z Krajem oraz rozwój kontaktów Polonii z Polska. Pełny tekst wystąpienia znajduje się na stronie Ministerstwa: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/minister_sz/wystapienia_minister/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_nt__polityki_polonijnej.

 

Prezes Rady Polonii Świata, Jan Cytowski ustosunkował się do wystąpienia ministra Sikorskiego w liście z dnia 28 lipca 2014 r. Korespondencja znajduje się na witrynie RNPA.

 

Spotkanie przedstawicieli Polonii australijskiej z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem i delegacją polskich parlamentarzystów

W dniach 15-21 czerwca br. z oficjalną wizytą w Australii przebywał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wraz z delegacją polskich parlamentarzystów. Delegacja odbyła spotkania w Canberze, Melbourne i Sydney.

 

Program wizyty w Canberze obejmował spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych w Ambasadzie RP oraz przyjęcie wydane na cześć pana Marszałka przez Ambasadora RP. Prezydium RNPA reprezentowała Małgorzata Kwiatkowska. Goście z Senatu uczestniczyli również w spotkaniach w Parlamencie Australii z Przewodniczącym Senatu John Hogg i przewodniczącą Izby Reprezentantów Bronwyn Bishop oraz zastępcą przewodniczącego Senatu Stephenem Parry oraz zastępcą przewodniczącej Izby Reprezentantów Bruce Scottem, Minister Spraw Zagranicznych Julie Bishop, Stałym Połączonym Komitetem Parlamentarnym do Spraw Zagranicznych, Obrony i Handlu kierowanym przez Posłankę Teresę Gambaro oraz Australijsko-Polską Grupą Parlamentarną kierowaną przez Posła Luke Simpkinsa.

 

Przyjęcie w Ambasadzie RP

 

W Melbourne delegacja odbyła spotkania z członkami miejscowej Polonii, przedstawicielami środowisk żydowskich, przewodniczącym Rady Legislacyjnej stanu Wiktoria, Bruce’m Atkinsonem, przewodniczącą Zgromadzenia Legislacyjnego stanu Wiktoria Christiną Fyffe, burmistrzem miasta Melbourne, Robertem Doyle oraz stanowym ministrem ds. Wielokulturowości i Obywatelstwa, Matthew Guy’em.

 

Wizyta delegacji w Melbourne – spotkanie z Polonią

 

Ostatnim etapem wizyty było Sydney, gdzie delegacja odbyła spotkania z Przewodniczącym Rady Legislacyjnej stanu Nowa Południowa Walia (NPW), Donem Harwinem, Przewodniczącą Zgromadzenia Legislacyjnego NPW, Shelley Hancock i Gubernatorem NPW, Marie Bashir. Delegacja spotkała się również z przedstawicielami środowisk Sybiraków oraz uczestniczyła w przyjęciu wydanym przez Konsula Generalnego RP w Sydney Reginę Jurkowską, w którym również uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska.

 

Spotkanie w Sydney: od lewej senator Andrzej Person, Malgorzata Kwiatkowska i wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski

 

Wręczenie nagród za promocję szkolnictwa etnicznego (Sydney, 28 czerwca 2014 r.)

W sobotę 28 czerwca br. w Cypryjskim Klubie w Stanmore odbyła się doroczna uroczysta kolacja zorganizowana przez Federację Szkół Etnicznych w NPW (NSW Federation of Community Languages Schools), w której uczestniczyło ponad 400 osób reprezentujących ponad 50 języków etnicznych Gośćmi honorowymi na tej uroczystości byli przedstawiciele rządu stanowego NPW i organizacji rządowych, z premierem NPW Mike Bairdem na czele. Gospodarzem spotkania był Albert Vella, prezes Federacji Szkół Etnicznych w NPW.

Podczas spotkania wręczono m.in. nagrody za wybitny wkład w dziedzinie edukacji i promowania szkolnictwa w szkołach etnicznych. Trzy osoby z polskich szkół w Sydney otrzymały to prestiżowe wyróżnienie wręczone przez premiera NPW. Są to: Elżbieta Cesarski ze Szkoły Polskiej Dzielnic Północnych (North Ryde) oraz Gosia Vella i Zbigniew Sobota ze Szkoły Polskiej w Randwick. W uroczystości uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska jako reprezentant prezydium RNPA, składając nagrodzonym nauczycielom polonijnym serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 

Elżbieta Cesarski i Małgorzata Kwiatkowska

 

Odpowiedź stacji telewizyjnej Special Broadcasting Service (SBS) na list prezydium w sprawie ekranizacji filmu Nasze matki, nasi ojcowie emitowanego przez stację SBS w Australii (lipiec 2014 r.)

W lutym br. prezydium wystąpiło do dyrekcji stacji SBS z protestem przeciwko ekranizacji serialu bez należytego wyjaśnienia krzywdzących i zafałszowanych treści przedstawionych w niemieckim mini serialu w reżyserii Philippa Kadelbacha. Program spotkał się z powszechnym potępieniem polskiej opinii publicznej. Prezydium zaproponowało przygotowanie 30 minutowej debaty w programie telewizyjnym stacji z udziałem przedstawiciela Polonii australijskiej oraz producenta filmu w celu publicznego omówienia nieprawd przedstawionych w filmie.

 

W dniu 7 lipca Peter Khalil, dyrektor ds. Zarzadzania, SBS wystosował pismo do RNPA, w którym ustosunkował się do kwestii podniesionych w korespondencji prezydium. Dyrektor Khalil podziękował za uwagi i podkreślił, że w okresie poprzedzającym emisję niemieckiego serialu, SBS nadało różne programy dokumentalne przedstawiające uczestnictwo Polaków w drugiej wojnie światowej, martyrologię i historię wojny, m. in. filmy Katyń i Generał Nil, aby zapoznać widzów z faktami historycznymi i szeregiem perspektyw na temat wojny toczącej się w latach 1939-45. Dyrektor Khalil wyjaśnił, ze stacja SBS zakupiła prawa do emisji serialu ale nie brała udziału w produkcji, w związku z czym RNPA powinna się zwrócić bezpośrednio do producenta, aby przedyskutować treści zawarte w serialu.

 

Pełny tekst listu prezydium i odpowiedź stacji SBS można przeczytać na witrynie RNPA.

 

Spotkanie prezydium w pełnym składzie (Brisbane, 25 października 2014 r.)

Prezydium planuje naradę w pełnym składzie, w której uczestniczyć będą członkowie spoza Queensland, Małgorzata Kwiatkowska, dr Włodzimierz Wnuk i wiceprezes Tomasz Prokop.

 

Dalsze informacje na witrynie internetowej Rady na www.polishcouncil.org.au.

 

Ita Szymańska

Rzecznik

Rada Naczelna Polonii Australijskiej

1 października 2014 r.