W skład Funduszu Wieczystego RNPA wchodzą: 

 • oryginalny Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej (FWPA), który powstał w 1964 roku,
 • fundusze dwóch największych fundatorów Janusza Franckiewicza i Natalii Kułakowskiej (dołączone do FWPA w latach 2012-18) oraz
 • Fundusz im. Ewy Malewicz. 

Dotacje finansowe będą przydzielane wyłącznie organizacjom należącym do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Zgodnie z umową powierniczą dotacje mają służyć następującym celom i działaniom:

 • promowanie i zachęcanie do nauki języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji w Australii;
 • pomoc w organizacji działań rozwojowych i edukacyjnych polskiej młodzieży w Australii;
 • wspieranie działalności polskich harcerzy w Australii;
 • podnoszenie świadomości polskiej tożsamości narodowej, polskiej kultury, historii i aktualnej pozycji w społeczeństwie australijskim poprzez promowanie polskiej literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i tradycji;
 • wspieranie działań promujących polskie osiągnięcia i dziedzictwo poprzez przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, wydawnicze, wystawiennicze i kulturalne;
 • podnoszenie świadomości na temat wkładu polskich migrantów w rozwój Australii oraz rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego/historycznego w Australii;
 • wspieranie dokumentacji dziedzictwa i osiągnięć polonijnych w Australii.

Dotacje nie mogą służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

Fundusz Wieczysty Rady Naczelnej Polonii Australijskiej jest zarządzany przez Equity Trustees. Rozdziałem uzyskanych z inwestycji dochodów zajmuje się Komitet Doradczy Funduszu, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich stanów Australii.

Komitet Doradczy Funduszu Wieczystego RNPA

 • Zosia Cyganiuk (NSW) - Przewodnicząca
 • Helena Andrusiewicz (QLD)
 • Ted Dudziński (SA)
 • Aleksander Gancarz (ACT)
 • Adam Grabek (TAS)
 • Bożena Iwanowska (VIC)
 • Małgorzata Wray (WA)

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Equity Trustees wraz z Komitetem Doradczym zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami instruktażowymi dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku – Guidelines of the PCCA Perpetual Fund, link the-polish-community-council-of-australia-perpetual-fund--guidelines-2024.pdf (eqt.com.au).

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać na witrynie fundacji, link https://www.eqt.com.au/philanthropy/grant-funding/folder-other-grants/the-polish-community-council-of-australia-perpetual-fund

Bezpośredni link do wypełnienia wniosku: PCCA Perpetual Fund 2024 - Equity Trustees (smartygrants.com.au)

Dodatkowe informacje można otrzymać z:

 • Equity Trustees, tel. (03) 8623 5325 (połączenie bezpłatne), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sekretariatu RNPA: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji dla składających wnioski o dotacje z Funduszu Wieczystego

50 lat Funduszu Wieczystego (prezentacja w formacie pdf  700 KB)

50 lat Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga na YouTube