Polskie Placówki Ministerstwa Spraw Zagraniczych w Australii

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Australii 

Chargé d’Affaires a.i. RP w Australii: Agata Utnicka

Adres:  7 Turrana Street, Yarralumla, ACT 2600 (Canberra)

Tel.: (+61 2) 6272 1000; (+61 2) 6273 1211; Tel. dyżurny: (+61) 411 540 466; Faks: (+61 2) 6273 3184

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.gov.pl/web/australia/ambasada-rp-w-canberze

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney

 Konsul Generalny: dr Monika Kończyk

Adres:  10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025 (Sydney)

Tel.: (+61 2) 9363 9816 do 8; Tel. dyżurny: (+61) 419 488 677; Faks: (+61 2) 9327 2216

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.gov.pl/web/australia/konsulat-generalny-rp-w-sydney

 

Konsulaty Honorowe Rzeczypospolitej Polskiej w Australii

Znajduja się na terenie Melbourne, Brisbane, Adelajdy, Perth i Darwin

Informacje można znaleźć na witrynie Konsulatu Generalnego RP w Sydney:   http://www.sydney.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/placowki_w_australii/

 

Urzȩdy w Polsce współpracujące z Polonią

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Adres: Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel. +48 22 695-29-00; +48 22 695-22-38
Biuro do Spraw Kontaktu z Polonią i Polakami za Granicą
link: http://www.prezydent.pl/kancelaria/biura-kancelarii-prezydenta-rp

 

Stowarzyszenie „ Wspólnota Polska”

Adres: Dom Polonii w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
tel. +48 22 556-90-02
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wiȩcej informacji o Oddziałach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Domach Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”można znaleźć pod adresem:
http://www.wspolnotapolska.org.pl/

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.senat.gov.pl
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
link: http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/komisja,161,komisja-spraw-emigracji-i-lacznosci-z-polakami-za-granica.html

Biuro Polonijne
tel: +48 22 694-91-12
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link: http://www.senat.gov.pl/kancelaria/struktura-organizacyjna/biuro-polonijne/

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
tel: +48 22 694-25-00
e-mail: http://www.sejm.pl/sejm8.nsf/contact.xsp
www.sejm.gov.pl
Komisja Łączności z Polakami za Granicą
link: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=8&KodKom=LPG