Biuletyn numer 2013/01

 

 

Biuletyn Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej – grudzień 2013

 

W ciągu sześciu miesięcy po 45. Walnym Zjeździe Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nowe prezydium zajęło się pracami organizacyjnymi, planowaniem oraz uczestniczyło w różnych spotkaniach i wydarzeniach polonijnych. Prezydium spotyka się raz w miesiącu w Domu Polskim w Brisbane, członkowie spoza Queensland korzystają z opcji połączenia poprzez system Skype.

 

Modernizacja sekretariatu Prezydium i uporządkowanie spraw administracyjnych

W nowym sekretariacie pracuje trzyosobowy zespół – Basia Helena Andrusiewicz (Sekretarz), Małgorzata Kwiatkowska i Dr Włodzimierz Wnuk (zespół redakcyjny sekretariatu). Pierwszym zadaniem sekretariatu było uaktualnienie listy organizacji członkowskich, kontaktów, adresów elektronicznych oraz weryfikacja liczby członków w poszczególnych organizacjach. Organizacje, które do tej pory nie odpowiedziały na list „Weryfikacja danych” z dnia 1 sierpnia 2013r. oraz „Osoby pierwszego kontaktu” z dnia 8 listopada 2013 r. proszone są o jak najszybszą odpowiedź. Elektroniczny adres sekretariatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Przebudowa i aktualizacja witryny internetowej Rady

Prezydium zaprasza do współpracy w budowie nowych stron Rady. Pod kierunkiem doświadczonego Administratora, Andrzeja Strzemieńczyk-Gołkowskiego witryna Rady (www.polishcouncil.org.au ) otrzymała nowy układ, atrakcyjną szatę graficzną, uzupełniono informacje i podano nowe linki. Nowe bloki stron obejmują między innymi organizacje członkowskie Rady Naczelnej, Fundacje, komisje, linki do stron internetowych (media polonijne w Australii, placówki dyplomatyczne w Australii, instytucje w Polsce współpracujące z Polonią) oraz kalendarz imprez polonijnych w Australii. Strony pozostają nadal w budowie, planowane jest włączenie materiałów w dwóch językach. Nowe informacje i propozycje do zamieszczenia na stronach Rady prosimy zgłaszać do Sekretariatu pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Pożegnanie Konsula Generalnego i zespołu Konsulatu RP w Sydney – 7 lipca oraz Melbourne – 4 sierpnia 2013

Członkowie Prezydium Rady Naczelnej, Małgorzata Kwiatkowska (Sydney) i Dr Włodzimierz Wnuk (Melbourne) uczestniczyli w uroczystościach pożegnania Konsula Generalnego, Daniela Gromanna. W Sydney pożegnalne spotkanie odbyło się w Konsulacie RP, podczas którego Małgorzata Kwiatkowska w imieniu Rady podziękowała całemu zespołowi pod kierownictwem Konsula Generalnego, który kończył swoją misję w Australii, za wspieranie działań Polonii zrzeszonej w Radzie Naczelnej, w tym promowanie języka polskiego, tradycji i szeroko pojętej kultury.

 

Imprezę w Melbourne zorganizowała Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii. Zaproszono prominentnych gości z władz lokalnych i stanowych. Dr Wnuk wygłosił do zebranych przemówienie po polsku i angielsku, podsumowując współpracę Rady Naczelnej z reprezentantami władz polskich w ubiegłym ćwierćwieczu. Konsul Gromann dziękował za świetne relacje z Polonią australijską, za możliwość poznania Australii i zapraszał do odwiedzenia go w Warszawie.

 

Konsul Generalny Daniel Gromann i dr Włodzimierz Wnuk w Melbourne

 

Konferencja Quo Vadis w Sydney – 4-6 października 2013

Zapoczątkowany w 2009 roku cykl konferencji Quo Vadis gromadzi studentów, absolwentów i młodych specjalistów polskiego pochodzenia z różnych krajów w celu stworzenia światowej sieci młodzieży polonijnej. Tegoroczna, australijska edycja konferencji odbyła się pod hasłem “Łączymy przyszłość”. Wykłady, referaty, spotkania i warsztaty skupiały się wokół trzech tematów wiodących: przywództwa, dziedzictwa narodowego i przyszłości Polonii.

 

W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników z różnych miast australijskich, a także goście ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, wśród nich Ania Barycka z Kanady – współzałożycielka ruchu Quo Vadis.W konferencji z ramienia Rady Naczelnej uczestniczyli prezes Leszek Wikarjusz i członek prezydium, Małgorzata Kwiatkowska. Prezydium wyraziło nadzieję na nawiązanie bliższej współpracy z organizacją Quo Vadis Conferences Australia, która w czerwcu 2013 została przyjęta w poczet organizacji członkowskich Rady Naczelnej. Informacje na temat Quo Vadis można uzyskać pod adresem: www.quovadisconferences.org.au.

 

Uczestnicy uznali konferencję za sukces. Postanowiono, że od tej pory konferencje Quo Vadis odbywać się będą w Australii co roku, a przygotowania do edycji 2014 już się rozpoczęły.

Więcej informacji o Konferencji Quo Vadis można uzyskać na stronie internetowej www.quovadisconferences.org.au

 

Przewodniczący Quo Vadis Australia, Maciej Fibrich, Ania Barycka oraz prezes RNPA, Leszek Wikarjusz

 

Spotkanie z nowym Ambasadorem RP w Australii, p. Pawłem Milewskim i nowym Konsulem Generalnym RP w Sydney, p. Reginą Jurkowską – 4 października 2013

W spotkaniu wziął udział prezes Leszek Wikarjusz. Konsul Jurkowska wyraziła chęć nawiązania bliższej współpracy z organizacjami polonijnymi w Australii, szczególnie w zakresie kooperacji promującej historię i wiedzę o Polsce, polską kulturę, krzewienia języka polskiego, oraz aktywizacji młodego pokolenia Polaków zamieszkałych w Australii. Prezes Wikarjusz zapewnił Konsul Generalną, że Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej z chęcią nawiąże bliższe kontakty z przedstawicielstwami RP w Australii i podejmie współpracę na wielu obszarach wspólnych potrzeb i zainteresowań, jak na przykład w zakresie inicjatyw na rzecz Polonii wspieranych finansowo przez Polskę. Prezes nawiązał do sytuacji kiedy wykorzystanie funduszy przyznanych z MSZ na współpracę z Polonia i jej rozwój w Australii i Nowej Zelandii nie jest zgodne z najważniejszymi potrzebami Polonii, ponieważ nie następuje w rezultacie konsultacji z organizacjami polonijnymi.

 

Prezes jednocześnie zapewnił, że dotychczasowa wysoka aktywność placówki konsularnej w Sydney cieszy się uznaniem i szacunkiem Polonii australijskiej. Prezydium będzie służyć informacjami i pomocą w utrzymaniu stałych roboczych kontaktów, szczególnie w zakresie ochrony praw i interesów obywateli polskich w Australii. Prezes Wikarjusz złożył na ręce pani Konsul serdeczne życzenia udanej realizacji zadań programowych Konsulatu oraz owocnej współpracy ze środowiskami polonijnymi w Australii i Oceanii.

 

Spotkanie prezydium w pełnym składzie – Brisbane, 12 października 2013

Zebranie zostało poświęcone omówieniu propozycji zadań dla Prezydium zgłoszonych podczas Walnego Zjazdu delegatów w czerwcu oraz opracowaniu planu pracy Prezydium na najbliższy rok.

 

Spotkanie z Konsulami Honorowymi w Kanberze – 11 listopada 2013

Prezydium przygotowało wystąpienie na temat historii, zadań i osiągnieć Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, które zostało przedstawione podczas spotkania przez Małgorzatę Kwiatkowską reprezentującą Prezydium podczas spotkania.

 

Skrót wystąpienia w wersji PowerPoint można przeczytać na witrynie Rady pod adresem: www.polishcouncil.org.au.

 

Uczestnicy spotkania konsulów honorowych RP w Australii z Ambasadorem Pawłem Milewskim.

 

Walny zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii – Capalaba (Brisbane) – 25 października 2013

Prezes Wikarjusz uczestniczył w uroczystym obiedzie po zakończeniu zjazdu. Delegaci obradowali m.in. nad kwestiami związanymi z procesem sądowym pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów Koło nr 5 w Kanberze a Krajowym Zarządem Stowarzyszenia i brakiem porozumienia, co spowodowało kolosalne straty finansowe.

 

Uroczystość 50. lecia Koła Polek w Hobart – 17 listopada 2013

Wiceprezes Tomasz Prokop reprezentował Radę Naczelną podczas obchodów rocznicowych, które upłynęły w atmosferze wspomnień i szczerego zadowolenia z osiągnieć ubiegłych lat. Wiceprezes Prokop podkreślił znaczącą rolę Koła Polek w kształtowaniu życia polonijnego w Hobart oraz podziękował za charytatywny charakter działalności organizacji na przestrzeni minionego pół wieku. Pochwalił dotychczasowy dorobek, pracę włożoną przez organizację na cele pomocy i poparcia dla Polonii oraz mieszkańców Tasmanii i życzył działaczkom wielu sukcesów i osiągnieć w przyszłości.

 

Walny Zjazd Rady Polonii Świata – Polska, 8 – 11 listopada 2013

W zjedzie odbywającym się w Domu Polonii w Pułtusku uczestniczyło 67 delegatów reprezentujących 26 organizacji z 22 krajów świata oraz sześć organizacji międzykontynentalnych (Światowe Zjednoczenie Polek, Związek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju, Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Światowy Kongres Lekarzy Polskich, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej). Radę Naczelną Polonii Australijskiej reprezentował prezes Leszek Wikarjusz. W pierwszym dniu obrad delegaci dyskutowali o przyszłości Polonii, jej integracji i roli w krajach zamieszkania, Karcie Polaka, podwójnym obywatelstwie. Wieczorem odbyły się wybory nowych władz Rady. Nowym prezesem Rady Polonii Świata został Jan Cytowski z Kanady. Na zjeździe powołano również 5-osobowe komisje: statutową i rewizyjną oraz 13-osobowe prezydium Rady, do którego wszedł prezes Wikarjusz. Z grona członków prezydium poprzez aklamację wybrano dwóch wiceprezesów: Helenę Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Michała Mackiewicza, prezesa Związku Polaków na Litwie.

 

W niedzielę, 10 listopada, Rada Polonii Świata zakończyła obrady. 11 listopada delegaci wzięli udział w warszawskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczestniczyli w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz w marszu „Razem dla Niepodległej”. Marsz przeszedł szlakiem sześciu pomników postawionych bohaterom polskiej niepodległości - prymasowi Stefanowi kard. Wyszyńskiemu, Wincentemu Witosowi, Stefanowi „Grot” Roweckiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Romanowi Dmowskiemu i Józefowi Piłsudskiemu. Pochód zakończył się pod pomnikiem Marszałka przy Belwederze. Wieczorem przedstawiciele Polonii gościli w Pałacu Prezydenckim.

 

Uczestnicy walnego zjazdu Rady Polonii Świata 2013 w Pułtusku

 

Na sali obrad

 

Festiwal Polski na Federation Square w Melbourne – 17 listopada 2013

Dr Włodzimierz Wnuk uczestniczył w obchodach festiwalowych a następnie w uroczystej mszy św. będącej zwieńczeniem tej ważnej imprezy szerzącej w stanie Wiktoria wiedzę o polskiej kulturze, tradycjach i historii. Po zakończeniu imprezy Dr Wnuk przedstawił się rodzinie ambasadora RP Pawła Milewskiego. Podczas swobodnej rozmowy na temat osobliwości Melbourne oraz o lokalnym społeczeństwie polskim wymieniono się wizytówkami.

 

Festiwal Polskie Boże Narodzenie na Darling Harbour w Sydney – 1 grudnia 2013

W festiwalu w imieniu prezydium Rady udział brali prezes Leszek Wikarjusz i Małgorzata Kwiatkowska. Festiwal propaguje polskie tradycje i kulturę wśród mieszkańców Nowej Południowej Walii i jest największym wydarzeniem polonijnym tego rodzaju w tym stanie.

 

Podczas wizyty w Sydney prezes Wikarjusz spotkał się z panią Konsul Jurkowską. Między innymi omówiono kwestie kontynuacji wspierania dobrego imienia Polski i Polaków, bliższej współpracy w tej dziedzinie z organizacjami polonijnymi, aby stwarzać możliwości skoordynowanej reakcji na nieprzychylne publikacje w mediach. Nadmienił również o potrzebie wspierania szkół i programów języka polskiego na różnych poziomach w Australii i Nowej Zelandii oraz nawiązał do sprawy rent i emerytur, oraz potrzeb w zakresie opieki społecznej dla polskich emigrantów powracających do Polski po osiągnieciu wieku emerytalnego. Konsul Jurkowska poinformowała prezesa, że planowana jest wizyta przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Australii, którzy odbędą 13 spotkań informacyjnych z Polonią w pierwszej połowie 2014 roku. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na witrynie konsulatu pod adresem: www.sydney.msz.gov.pl.

 

Oficjalni goście Festiwalu Polskie Boże Narodzenie na Darling Harbour w Sydney: Charles Casuscelli, MP Member for Strathfield, Regina Jurkowska, Konsul Generalny RP w Sydney, Leszek Wikarjusz, prezes RNPA, Bruce Notley-Smith, MP, Member for Coogee (opublikowano za zgodą autorki fotografii, Bogumiły Filip).

 

Planowane prace na następne sześć miesięcy:

Prezydium planuje zająć się następującymi zagadnieniami:

  • powołanie stałego komitetu organizacyjnego PolArtu, który będzie łącznikiem pomiędzy poprzednim i następnym komitetem kolejnego festiwalu w danym stanie
  • reforma Funduszu Wieczystego
  • biuletyn o przybyciu polskich osadników do Południowej Australii i założenie osady w Polish Hill River
  • narada robocza z prezydium Rady Polonii Nowej Zelandii – Christchurch, 22 lutego 2014
  • Forum Gospodarcze – 8 czerwca 2014
  • powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu przeprowadzenia zmian w obecnym statucie Rady.

 

Dalsze informacje będą dostępne na stronie internetowej Rady na www.polishcouncil.org.au.

 

Rzecznik

Rada Naczelna Polonii Australijskiej

5 grudnia 2013