Biuletyn numer 2014/01

 

 

 

Biuletyn Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej – kwiecień 2014

 

Prezydium kontynuuje comiesięczne zebrania w Domu Polskim w Brisbane dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Polaków w Queensland, a członkowie spoza stanu korzystają z opcji połączenia poprzez system Skype.

 

Zwołanie 46. Zjazdu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

46. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) odbędzie się w Polskim Centrum Katolickim im. Jana Pawła II przy 211 Goyder St. Narrabundah (Canberra), Australijskie Terytorium Stołeczne w dniach 7 i 8 czerwca 2014 roku.

 

Weryfikacja mandatów rozpocznie się o godzinie 8:30 w sobotę, 7 czerwca 2014 r. przed rozpoczęciem Zjazdu. Otwarcie 46. Zjazdu nastąpi o godz. 9:00. Planowane zakończenie w godzinach popołudniowych w niedzielę, 8 czerwca.

 

O planowanych imprezach towarzyszących zjazdowi poinformują lokalne organizacje polonijne.

 

Wnioski i propozycje uchwał, dodatkowych punktów porządku obrad oraz składki członkowskie Sekretariat Rady Naczelnej przyjmował do dnia 9 kwietnia 2014 roku. Sprawozdania i materiały do teczek delegatów należy dostarczyć do Sekretariatu do dnia 25 maja 2014 roku.

 

Adres Sekretariatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Nowy członek Komitetu Administracyjnego Funduszu Wieczystego

W związku z rezygnacją z członkostwa w Komitecie pani Anny Pacewicz, Kresy-Syberia, Prezydium mianowało na to stanowisko Dr. Roberta Czernkowskiego, również członka organizacji Kresy-Syberia.

 

Powołanie Komisji Statutowej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Prezydium Rady, korzystając z uprawnień statutowych powołało Komisję Statutową, której zadaniem będzie rewizja obecnego statutu pod kątem usunięcia niejasności i braku precyzji oraz merytoryczne rozważenie propozycji zgłoszonych podczas 45. Zjazdu. Rezultatem prac Komisji Statutowej ma być projekt zmian do obowiązującego obecnie statutu, które zostaną zreferowane podczas Zjazdu delegatów i ewentualnie przedstawione pod głosowanie. Zakres prac Komisji Statutowej obejmuje również rewizję Regulaminu Funduszu Wieczystego. W skład Komisji, której przewodniczy dr Włodzimierz Wnuk wchodzą dr Zdzisław Derwiński, dr Janusz Rygielski, Krzysztof Łańcucki, Stefan Wiśniowski, Marian Pawlik.

 

Zagadnienia, które podejmie Komisja obejmują m. in tematy takie jak:

  • zmiana roku finansowego RNPA
  • terminy walnych zjazdów RNPA
  • lokalizacja zjazdu
  • uproszczenie procedur organizacji zjazdów
  • uściślenie spraw członkowskich
  • działalność Komisji Arbitrażowej
  • operacje finansowe prezydium RNPA.

 

Aktualizacja witryny internetowej Rady

Prezydium kontynuuje przebudowę witryny i rozszerza jej kolejne sekcje. Wprowadzony został m.in. Kącik Informacyjny RN, gdzie umieszczane są materiały przychodzące do prezydium, a dotyczące szerokiego gremium Polaków mieszkających w Australii.

 

Nowe informacje i propozycje do zamieszczenia na stronach witryny RNPA prosimy zgłaszać do Sekretariatu pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Reakcja prezydium na ekranizację produkcji filmowej Nasze matki, nasi ojcowienadaną przez stację telewizyjną Special Broadcasting Service w Australii

Niemiecki mini serial w reżyserii Philippa Kadelbacha znieważający żołnierzy Armii Krajowej wzbudził oburzenie i spotkał się z powszechnym potępieniem polskiej opinii publicznej. Reżyser przedstawił wątki polskie w sposób szkodliwy i uproszczony, który fałszuje obraz historyczny Polski podczas II Wojny Światowej. Prezydium wystąpiło do dyrekcji stacji Special Broadcasting Service (SBS) z protestem przeciwko ekranizacji serialu bez należytego wyjaśnienia krzywdzących i zafałszowanych treści, co stoi w sprzeczności z Kartą SBS. Prezydium zaproponowało przygotowanie 30 minutowej debaty w programie telewizyjnym stacji z udziałem przedstawiciela Polonii australijskiej oraz producenta filmu w celu publicznego omówienia nieprawd przedstawionych w filmie.

 

Tekst pisma do SBS można przeczytać na witrynie RNPA i Pulsu Polonii. Został on również opublikowany w Tygodniku Polskim.

 

Do dnia publikacji niniejszego biuletynu stacja SBS nie odpowiedziała na protest RNPA.

 

Spotkanie w Sydney w celu omówienia propozycji ustanowienia stałego komitetu PolArt’u przy prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej - 25 stycznia 2014

Zebranie odbyło się w Klubie Polskim w Bankstown, a udział w nim wzięli przedstawiciele głównych polonijnych zespołów folklorystycznych w Australii: Urszula Lang (Lajkonik), Jolanta Żurawski (Kujawy), Daniel Gadd (Podhale), Halina Borysiewicz (Syrenka), Paweł Zając (Tatry), Barbara Czech (Polonez oraz komitet organizacyjny PolArt 2015) a także Tomasz Prokop, wiceprezes RNPA. Nieobecny był Henryk Kurylewski (Obertas).

 

Barbara Czech przedstawiła raport w sprawie postępu przygotowań do festiwalu PolArt w Melbourne.

 

Następnie przedyskutowano problemy związane z wyborem miejsca festiwali PolArt, spraw związanych z finansową stroną festiwali i tym podobnych kwestii. Uczestnicy spotkania uznali, że stworzenie organizacji, która zajęłaby się sprawami administracyjno-logistycznymi, które powtarzają się przy organizacji kolejnych festiwali PolArt umożliwiłoby lokalnym komitetom PolArtu powoływanym do organizacji festiwalu na skupienie się na sprawach lokalnych.

 

Głównymi problemami organizacyjno-administracyjnymi, którymi należałoby się przede wszystkim zająć są następujące kwestie:

  • brak jasności w jaki sposób powołuje się komitety organizacyjne festiwalu
  • brak przejrzystości w składaniu raportów na temat finansów festiwalu, strat i dochodów
  • brak informacji i materiałów dokumentujących poprzednie festiwale.

 

Temat komitetu zostanie podjęty na najbliższym zjeździe delegatów RNPA.

 

Uroczystość upamiętniająca rotmistrza Witolda Pileckiego - 16 lutego 2014 w Jewish Holocaust Centre (JHC) w Melbourne

Podczas tej niezwykłej uroczystości wręczenia dokumentów upamiętniających działalność rotmistrza Witolda Pileckiego pani Paulinie Rockman, prezydentowi JHC, Radę Naczelną reprezentował Krzysztof Łańcucki, honorowy przewodniczący RNPA.

 

Wizyta delegacji Rady w Christchurch, Nowa Zelandia – 22 lutego 2014

W sobotę 22 lutego 2014 prezes Leszek Wikarjusz oraz wiceprezes Tomasz Prokop uczestniczyli w posiedzeniu zarządu nowopowstałej Federacji Polskich Organizacji w Nowej Zelandii w Christchurch.

 

Dyskutowano o wspólnej historii środowisk polonijnych i przeanalizowano dotychczasową współpracę między organizacjami polonijnymi w Australii i Nowej Zelandii, a szczególnie udział obu organizacji w IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w 2012 roku, wieloletnią współpracę środowisk folklorystycznych oraz wymianę kulturalną i oświatową. Poruszono tematy ważne i kluczowe dla konstruktywnego zacieśniania współpracy między obiema organizacjami, wymiany doświadczeń na arenie działalności społecznej, pomocy merytorycznej. W czasie spotkania omówiono też możliwości zawiązania ściślejszej współpracy w zakresie szkolnictwa, opieki społecznej oraz działalności gospodarczej. Realistycznie oceniono przeszkody i przedyskutowano sposoby ich pokonania.

 

Prezes Wikariusz przedstawił formę członkostwa w Radzie Naczelnej na przykładzie organizacji Quo Vadis, nawiązał do działalności tej organizacji na świecie i planów pracy na Antypodach.

 

Poruszono temat przygotowywanych na drugą połowę bieżącego roku uroczystości związanych z 70. rocznicą przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci z Bliskiego Wschodu, tzw. „dzieci z Pahiatua”, rocznicy dobrzej znanej wielu Polakom mieszkającym w Australii.

 

Prezydium wyraziło nadzieję, że dyskusje podjęte podczas obrad zarządu Federacji Polskich Organizacji w Nowej Zelandii stworzą solidną płaszczyznę współdziałania, która umożliwi budowanie wieloletniej, kompleksowej i zażyłej współpracy.

 

W sobotnich obradach wzięła również udział Konsul Honorowa RP na Wyspę Południową, Pani Winsome Dormer, która podkreśliła wagę kooperacji pomiędzy środowiskami polonijnymi w obu krajach. W niedzielę 23 lutego, uczestnicy spotkania odwiedzili siedzibę Konsul Honorowej w Lyttelton (Christchurch).

 

Gościnne przyjęcie delegacji Rady Naczelnej Polonii Australijskiej przez działaczy Federacji Polskich Organizacji w Nowej Zelandii w Christchurch. Trzeci z lewej stoi Prezes RNPA, Leszek Wikarjusz; wiceprezes Tomasz Prokop, trzeci z prawej, drugi rząd)

 

Wizyta w konsulacie RP w Christchurch. Od lewej: wiceprezes Tomasz Prokop, prezes Leszek Wikarjusz i prezes Związku Polaków w Christchurch, Dorota Szymańska)

 

45. Swieto Sportowe w Albion, stan Wiktoria - 23 lutego 2014 roku

Podczas imprezy RNPA reprezentowana była przez honorowego przewodniczącego, Krzysztofa Łańcuckiego.

 

Wręczenie dyplomów Konsula Generalnego RP polskim maturzystom - 7 marca 2014 roku w Sydney

 

Konsul Generalny RP w Sydney, Pani Regina Jurkowska wręczyła pamiątkowe dyplomy 26 maturzystom, którzy w 2013 roku zdawali język polski jako jeden z przedmiotów maturalnych.

 

W uroczystości wręczenia dyplomów Konsula Generalnego udział wzięli Marianna Łacek, Prezes Stowarzyszenia Polskich Nauczycieli w Nowej Południowej Walii oraz dr Sev Ozdowski, znany działacz na rzecz praw człowieka i wykładowca na Uniwersytecie Western Sydney. Uroczystość uświetniła grą na fortepianie Olivia Urbaniak.

 

Radę Naczelną Polskich Organizacji reprezentowała Pani Małgorzata Kwiatkowska. - Składam wam wszystkim serdeczne gratulacje z osiągnięcia tak wysokiego poziomu języka polskiego. Zakończyliście pomyślnie pewien etap w życiu - a idąc w dorosłe życie nieście ze sobą swoją polskość, polski język i polską kulturę – przed wami droga z wieloma możliwościami. Mam nadzieję, że spośród was wyłonią się także przyszli działacze polonijni, którzy włączą się aktywnie do różnych prac, zarówno tych, które mają na celu dbanie o wartości i utrzymanie majątku Polonii jak i promowanie Polski tu na Antypodach. Gratuluję również nauczycielom, rodzicom i członkom rodzin – Państwa zaangażowanie, wpajanie dumy z przynależności do polskiego narodu, mobilizacja i wsparcie to nierozerwalne ogniwa tego sukcesu – powiedziała pani Kwiatkowska.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych w Sydney, autor: Lucjan Romanowski)

 

Spotkanie prezydium w pełnym składzie – Brisbane, 15 marca 2014

W naradzie uczestniczyli osobiście członkowie spoza Queensland, Małgorzata Kwiatkowska i dr Włodzimierz Wnuk. Wiceprezes Tomasz Prokop brał udział korzystając z połączenia za pomocą systemu Skype. W zebraniu uczestniczyła również Iwona Rafalski z Brisbane, która podejmie obowiązki skarbnika kontynuując pracę obecnego skarbnika, Gosi Adamkiewicz.

 

Zebranie zostało poświęcone omówieniu bieżących spraw organizacyjnych oraz przygotowaniom do 46. Zjazdu Rady Naczelnej.

 

Omówiono prace nad przygotowaniem biuletynu o polskiej osadzie w Polish Hill River. Ze względu na wysokie koszty produkcji materiału drukowanego, ustalono, że pierwsza wersja będzie opublikowana w formie elektronicznej na witrynie RNPA.

 

Administrator witryny RNPA przygotował pokaz witryny i przedstawił zebranym przebieg aktualizacji stron. Zachęcił wszystkich do przekazywania nowych informacji i materiałów.

 

Prezydium zajęło się kwestią powołania biura prasowego RNPA.

Omówiono reformę Funduszu Wieczystego, a przede wszystkim konieczność upowszechniania wiedzy o Funduszu wśród zainteresowanych organizacji członkowskich i przejrzystym procesie przyznawania dotacji. Regulamin Funduszu, formularz oraz listę administratorów można znaleźć pod adresem http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty. Omówiono również sprawę konkursu muzycznego im. Ewy Malewicz.

 

Prezydium przyjęło rezygnację dotychczasowej skarbniczki, Gosi Adamkiewicz ze względu na duży zakres obowiązków w pracy zawodowej i przyjęto nową skarbniczkę, Iwonę Rafalski, która formalnie obejmie czynności skarbnika w kwietniu.

 

 

Członkowie prezydium; stoją od lewej: Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski, Gosia Adamkiewicz, Małgorzata Kwiatkowska, dr Włodzimierz Wnuk, Ita Szymańska, Leszek Wikarjusz, Helena Andrusiewicz)

 

Przywitanie nowego skarbnika; od lewej: ustępująca skarbnik, Gosia Adamkiewicz oraz Iwona Rafalski, nowa skarbnik)

 

Spotkanie Polonii stanu Queensland z Ambasadorem RP w Australii, Jego Ekscelencją Pawłem Milewskim w Domu Polskim w Milton – 17 marca 2014

W spotkaniu, którego gospodarzem był prezes Stowarzyszenia Polonia w Queensland, Józef Magon uczestniczył też konsul honorowy RP w Queensland, Brian Kilmartin z małżonką oraz prezes Leszek Wikarjusz i sekretarz RNPA, Helena Andrusiewicz. Spotkanie upłynęło w przyjemnej, konstruktywnej atmosferze. Prezes Wikarjusz w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność budowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków podkreślając, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem wyjazdów wakacyjnych dla Australijczyków. Nadmienił, że nadal zbyt mało promuje się polska kulturę współczesną i turystykę do Polski w środowisku australijskim, a szczególnie w mediach.

e się coraz bardziej atrakcyjnym celem wyjazdów wakacyjnych dla Australijczyków. Nadmienił, że nadal zbyt mało promuje się polska kulturę współczesną i turystykę do Polski w środowisku australijskim, a szczególnie w mediach.

 

Przemawia Ambasador Milewski)

Wystąpienie prezesa Wikarjusza)

Prezes Wikarjusz i sekretarz Andrusiewicz powitali Ambasadora Milewskiego w Brisbane)

 

Zaproszenie ministra stanu Queensland ds. Wielokulturowości na spotkanie z Ambasadorem RP w Australii, Jego Ekscelencją Pawłem Milewskim w Parlamencie stanu Queensland – 19 marca 2014

W spotkaniu, którego gospodarzem był minister ds. Aborygenów, Mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa i Wielokulturowości, Glen Elmes MP, prezydium RNPA reprezentował prezes Leszek Wikarjusz. Obecni byli też konsul honorowy RP w Queensland, Brian Kilmartin z małżonką, prezes SPK Oddział nr 7, Zdzisław Koch oraz Michał Józefowicz, polska sekcja radia 4EB w Brisbane. Minister Elmes powitał Ambasadora Milewskiego i wyraził uznanie za wkład Polaków w rozwój stanu Queensland. W swoim wystąpieniu Minister nawiązał do wspólnego udziału Polski i Australii na frontach II wojny światowej.

 

W odpowiedzi Ambasador Milewski podziękował za wyrazy uznania i podkreślił udział Polaków w rozwoju Australii od samych początków oraz podkreślił stale rosnący rozwój wymiany gospodarczej.

 

Po powitaniach zaproszono gości na drugie śniadanie, podczas którego zebrani mieli okazję przedstawić organizacje, które reprezentują i zreferować najważniejsze sprawy polonijne.

 

 

Spotkanie z Ambasadorem Milewskim w Parlamencie stanu Queensland)

 

 

Dalsze informacje na stronie internetowej Rady na www.polishcouncil.org.au.

 

Rzecznik

Rada Naczelna Polonii Australijskiej

17 kwietnia 2014