VI POLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918

 

W 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski zainicjowały na całym świecie organizację szóstej edycji Polonijnych Biegów Niepodległości
pod hasłem

BIEGNIJMY RAZEM NA CHWAŁĘ NIEPODLEGŁEJ!


I. MIEJSCE I TERMIN POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W SYDNEY

VI Polonijny Bieg Niepodległości w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 10 grudnia br. o godz. 13:00 na terenie przylegającym do Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton ze startem i metą na posesji Klubu.
Organizatorami Biegu są: Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton (Sydney).

Bieg odbȩdzie się na dystansie 1918 metrów.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal Polonijnego Biegu Niepodległości w Sydney.

Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia:


Godz. 12:00 - rejestracja do Biegu.
Godz. 13:00 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości.
Godz. 13:05 - wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Godz. 13:10 - start Polonijnego Biegu Niepodległości.

Biuro Zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, przy 23 Bungalow Street.

II. CEL BIEGU

Polonijne Biegi Niepodległości mają za zadanie promowanie idei obchodów rocznicy odzyskania niepodległości Polski, popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.


III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

 1. Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości powinien zarejestrować się (telefonicznie lub przed Biegiem w Klubie), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie „Polonia” przed Biegiem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożenia podpisu pod oświadczeniem o znajomości Regulaminu.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, adresem internetowym i numerem telefonu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed Biegiem.
 5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości że zdjęciem.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
 7. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
 8. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.
 9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.
 10. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), że zwierzętami, kijkami typu nordic walking.
 11. W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.
 12. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 13. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.


IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE


Małgorzata Kwiatkowska (RNPA), tel: 0411 282 110
Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” Plumpton), tel: 0403 185 745
W niedzielę 10 grudnia br. Restauracja Klubowa i bar będą czynne już od godz. 11:00.


Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Polonijnego Biegu Niepodległości w Sydney

Polonijny Bieg Niepodległości - Sydney 2023